Valitettavasti käyttämäsi selain on vanhentunut, eikä sivusto luultavasti näy ja toimi oikein. On korkea aika päivittää selain.

Sivusto edellyttää toimiakseen, että JavaScript on sallittu selaimen asetuksissa.

3. Taloudellinen vastuu

Kannattava liiketoiminta on kaiken vastuullisen yritystoiminnan ydin. ISS:n taloudellisen vastuun tärkeimpiä tekijöitä ovat taloudellinen kannattavuus, positiivinen kassavirta, kattava riskienhallinta ja hyvä hallinnointitapa.

3.1 Kannattavuus lähtökohtana

Kannattavasta liiketoiminnasta hyötyvät omistajat, henkilöstö, asiakkaat ja ympäröivä yhteiskunta. Henkilöstövaltaisia palveluja tuottavana yrityksenä palkkojen ja sosiaalikulujen osuus kokonaiskuluista on ISS:llä noin 80 prosenttia. Vuonna 2012 ISS maksoi henkilöstökuluja yhteensä 338 miljoonaa euroa, josta palkkoja 271 miljoonaa euroa, eläkkeitä 47 miljoonaa euroa ja muita henkilöstökuluja 20 miljoonaa euroa. ISS maksoi palkoista ennakonpidätyksiä 55 miljoonaa euroa ja veroja 3,7 miljoonaa euroa vuonna 2012.

ISS:n johtamista ja toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia seurataan jatkuvasti. Riskeihin varaudutaan sopimusjärjestelyin ja laajalla vastuuvakuutuksella.

Kannattavasta liiketoiminnasta hyötyvät omistajat, henkilöstö, asiakkaat ja ympäröivä yhteiskunta.

Vuoden 2012 aika ISS Palvelut Oy:n konsernista myytiin konserniyhtiö ISS Proko Infra Oy. Muita merkittäviä muutoksia organisaatiossa ei tapahtunut kuluneena vuonna.

ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka on perustettu vuonna 1901 Tanskassa. ISS A/S toimii yli 50 maassa ympäri maailmaa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa. ISS:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2012 oli 80 miljardia Tanskan kruunua. ISS työllistää yli 530 000 henkilöä.

ISS-konsernin omistavat pääomasijoitusyhtiöt EQT ja Goldman Sachs Capital Partners. Vuonna 2012 Ontario Teachers' Pension Plan ja KIRKBI Invest A/S sijoittivat noin 500 miljoonaa euroa ISS:ään. Uudet investoijat saivat omistukseensa noin 26 prosenttia ISS:n omistusyhtiöstä, josta EQT Partners ja GS Capital Partners yhä omistavat osake-enemmistön.

3.2 Talouden tunnusluvut 2012

ISS Palvelut * 2011 2012
*) Luvut miljoonaa euroa
Liikevaihto 558 555
Liikevoitto CBIII 42 34
Henkilöstökulut 330 338
Ostetut tavarat, materiaalit ja palvelut 178 176
Maksetut verot 5,7 3,7
Nettorahoituskulut 9,3 11,5
Investoinnit 7,4 4,9
Operatiivinen kasvu, % 8,8 1,6

Tämän raportin taloudelliset luvut sisältävät kaikki ISS:n Suomessa toimivat yhtiöt. ISS Palvelut Holding AB (Ruotsi) ja osakkuusyhtiö Opset eivät sisälly lukuihin. Raportoidut luvut sisältyvät ISS A/S konsernin julkaisemaan konsernitilinpäätökseen.

3.3 Korruption vastustaminen ja harmaa talous

Korruptio ja lahjonta ovat vahingollisia kaikelle yritystoiminnalle. ISS:n korruptionvastainen ohjeistus on osa ISS Way -toimintamallia. Korruptionvastaisissa periaatteissa painotetaan periaatteiden tärkeyttä erityisesti kilpailuohjeistuksen yhteydessä.

ISS tekee yhteistyötä vastuullisten tilaajien ja ammattiliittojen kanssa harmaan talouden kitkemiseksi. Harmaa talous koskettaa erityisesti työvoimavaltaisia aloja, kuten rakennus-, kiinteistöpalvelu-, ravitsemus-, majoitus- ja kuljetusalaa. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaaman tutkimuksen mukaan harmaan talouden vuotuinen kokonaismäärä on Suomessa noin 10–14 miljardia euroa.

Kiinteistöpalvelualan markkinajohtajana ja Suomen kolmanneksi suurimpana yksityisenä työllistäjänä ISS haluaa olla alan suunnannäyttäjä harmaan talouden torjumisessa. Harmaan talouden yleisenä toimintamallina on ketjuttaa töitä alihankkijoilla. ISS toimintamallina on alihankintaketjujen tietoinen vähentäminen.

Suomen kolmanneksi suurimpana yksityisenä työllistäjänä ISS haluaa olla alan suunnannäyttäjä harmaan talouden torjumisessa.

3.4 Investoinnit

ISS on henkilöstöintensiivinen yritys. Merkittävimmät investoinnit keskittyvät henkilöstöjohtamisen kehittämiseen sekä työtyytyväisyyden ylläpitoon ja parantamiseen. Koulutus – niin esimiesten kuin työntekijöiden – on keskeinen keino näiden saavuttamiseen. Vuonna 2012 ISS:n toimihenkilöt käyttivät koulutukseen yhteensä 65 900 tuntia eli keskimäärin 7 päivää per toimihenkilö ja työntekijät 65 640 tuntia eli keskimäärin päivä per työntekijä.

Muihin investointeihin käytettiin 4,9 miljoonaa euroa vuonna 2012. Investoinnit liittyivät työkoneiden ja kaluston uusimiseen sekä IT-ohjelmistojen hankintaan.

65 900 Vuonna 2012 toimihenkilöt käyttivät koulutukseen 65 900 tuntia eli noin 7 päivää per toimihenkilö.

65 640 Vuonna 2012 työntekijät käyttivät koulutukseen 65 640 tuntia eli noin päivän per työntekijä.