Asiakas on ykkönen

Haluamme auttaa asiakkaitamme heidän vastuullisuustavoitteidensa toteuttamisessa sekä liiketoiminnan tukemisessa.

Klikkaa nuolta jatkaaksesi

Palveluratkaisuillamme pystymme vaikuttamaan asiakkaidemme toiminnan ympäristövaikutuksiin, tarjoamaan turvallisia, terveellisiä ja siistejä työympäristöjä, huolehtimaan henkilöstön terveellisestä ravitsemuksesta sekä varmistamaan toimipaikkojen turvallisuuden. Pystymme näin tuomaan asiakkaillemme myös merkittäviä taloudellisia säästöjä ja tukemaan liiketoiminnan kestävässä kasvussa.

Visionamme on olla maailman paras palveluyritys.

Ydinarvojamme ovat

1 2 3 4

Rehellisyys
– me kunnioitamme.

Emme tingi rehellisyydestä.
Arvostamme asiakkaitamme,
kollegoitamme ja yritystämme.

Yrittäjyys
– me toimimme.

Teot puhuvat puolestaan. Kaikilla työntekijöillämme
on lupa toimia, ja heidän myös oletetaan tekevän niin.
Kannustamme innovointiin.

Vastuu
– me välitämme.

Välittäminen on vastuullista.
Otamme vastuun siitä, mitä
teemme ja kenelle teemme.

Laatu
– me lunastamme lupaukset.

Olemme ammattilaisia, joille laatu on
intohimo. Teemme mitä lupaamme.

Arjen parhaina ammattilaisina huolehdimme huomisen menestyksestä

ISS:lle on tärkeää tuntea tarkasti asiakkaan toiminta ja löytää jokaiselle asiakkaalle sellainen palvelukokonaisuus, joka vastaa asiakkaan tarpeisiin.

Kerro, miten voimme auttaa sinua liiketoiminnassasi ja vastuullisuustavoitteidesi täyttymisessä.

Tarvitsisin apua liikekiinteistöni ylläpidossa ja huollossa. Ymmärtääkseni ISS voisi tarjota seuraavia palveluita...

Juuri näin! Palvelutarpeidesi kattamiseksi ja vastuullisuustavoitteidesi toteutumisen helpottamiseksi ehdotan, että ISS tarjoaa sinulle seuraavan kokonaispalveluratkaisun:

Energiaa ei säästetä vain suunnitelmilla ja seurannalla vaan jokapäiväisellä toiminnalla.

ISS Palveluiden päivittäinen kiinteistönhuolto ja ulkoalueiden hoito varmistavat kiinteistön jatkuvan käytettävyyden ja toimivuuden sekä valvonnan ja eri olosuhteiden ohjauksen. Näin käytettävyys säilyy hyvänä ja tuotantokatkosten riskit ovat hallittuja.

Kiinteistönhuolto päivystää ympäri vuorokauden, mikä mahdollistaa kiinteistöjen jatkuvan ja turvallisen käytön. Päivystyksen avulla estetään lisävahinkojen syntyminen vahinkotilanteissa sekä ehkäistään henkilö- ja omaisuusvahinkojen syntymistä.

Siivouspalvelumme parantavat työnteon edellytyksiä ja tilojen viihtyvyyttä. Tiesithän, että ISS:n siivouspalvelut hyödyntävät vain ekotehokkaimpia menetelmiä?

On tärkeää pitää myös inhimillinen kone käynnissä ja huolehtia työyhteisön sosiaalisista hetkistä. Ruokailupalvelumme tuovat ratkaisun tähän. Panostamme terveelliseen ja ilmastoystävälliseen ruokaan.

Onhan kiinteistösi turvallisuus kunnossa? Siihenkin voidaan löytää vastuullisempi toimintatapa järkevällä suunnittelulla.

Tiesitkö, että liikekiinteistöjen ylläpitokustannuksista
energian osuus on jopa

40% jopa 30%

Kiinteistön elinkaaren kokonaisenergiankulutuksesta
noin 80–95 prosenttia muodostuu käytön aikaisesta
energiankulutuksesta. Kiinteistöjen laadukkaalla ylläpidolla voidaan säästää

Pelkillä toimintatapojen ja käyttötottumusten muutoksella tästä on mahdollista saavuttaa 15 prosenttia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi talotekniikan optimointia, kulutuspiikkeihin reagoimista ja kiinteistön käyttäjien kouluttamista. Toiset 15 prosenttia saavutetaan investoinneilla, jotka maksavat itsensä takaisin alle kymmenessä vuodessa. Sopiva lämpötila lisää myös työtehoa.

Lue raportista lisää energian
ja veden säästöstä

ISS wise on kokonaispalvelu, joka tähtää energiankäytön optimointiin. Se sisältää kiinteistönhoidon ja -huollon, tekniset palvelut, energianhallinta- ja valvomopalvelut. ISS wise ottaa kokonaisvastuun kiinteistöjen toimivuudesta, viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Energian säästön lisäksi myös kiinteistön arvo säilyy ja hallinnointi helpottuu.

ISS:n modernisointipalvelut tuottavat erityyppisiä kiinteistöjen kunnostuksiin, korjauksiin ja muutostöihin liittyviä palveluja. Tilamuutospalvelut käsittävät sekä rakennus- että taloteknisten järjestelmien muutokset tai uusimiset.

Ennakkohuolto pitää kiinteistön paikat kunnossa ja ehkäisee tapaturmien syntymistä. Huollon suorittaa aina pätevä henkilö. Esimerkiksi kylmälaitteita huoltaa vain kylmäasentajan pätevyyden saanut työntekijä.

Ja jos joku menee vikaan, se korjataan nopeasti.
Huolloista ja korjauksista syntyvä jäte lajitellaan tarkasti ja vaaralliset aineet toimitetaan asianmukaisesti käsiteltäviksi.

Lue lisää kiinteistöpalveluidemme
ympäristövastuusta
Case Kesko

Kesko säästi energiaa etävalvonnalla

Kesko on löytänyt monia keinoja energian säästämiseen kiinteistöissään ja kaupan laitteissaan yhdessä ISS Palveluiden kanssa. ISS valvoo Keskon kiinteistöjä energiavalvomosta pääkaupunkiseudun lisäksi Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Kaakkois-Suomessa.

Jos kohteen energiankulutus poikkeaa 10 prosentilla normaalitasosta ylös- tai alaspäin, ISS etsii sille aina konkreettisen selityksen. Jos syynä on jokin vika, se korjataan heti.

Myös vanhat käytännöt kyseenalaistettiin. Kauppiaan kanssa pohdittiin, kuinka energiaa voidaan säästää. Kannattaako pakastealtaisiin laittaa kansi? Miten paljon juomia oikeasti pitää myydä jäähdytettynä jäähdytyskulujen kattamiseksi?

Keskon keskusvarastossa oli valot täysillä päällä joka päivä vuorokauden ympäri. ISS:n ehdotuksesta varastoon vaihdettiin liiketunnistimella käynnistyviä himmennettäviä loistevalaisimia. Energiaa säästyi 70 prosenttia aiempaan verrattuna.

LÄHDE: ISSUE2

Veden kulutus on minimoitu
käyttämällä mikrokuituliinoja.

Ympäristömerkityt pesuaineet tulevat ympäristösyistä tiivisteinä

...jotka laimennetaan tarkasti oikeassa suhteessa.

Käytämme oikeankokoisia roskapusseja, optimoimme roskapussien vaihtotiheyden ja käytämme siivousvaunuissamme mahdollisuuksien mukaan kangassäkkejä.

Ympäristökoulutuksen saanut henkilökunta
auttaa jätteiden lajittelussa.

Järjestämme jatkuvasti ympäristökoulutusta niin omille työntekijöillemme kuin asiakkaillekin. ISS Palvelut on mukana WWF:n Green Office verkostossa. Henkilöstömme avulla ideoimme ja toteutamme monia ympäristöohjelman toimenpiteitä asiakkaille kuten jäteohjeiden ja keräyspisteiden hallintaa. Järjestämme yhdessä asiakkaan kanssa myös teemapäiviä ja kampanjoita.

Pelaa jätepeliä Case Metso

Jätehuoltoa kehitetty yhdessä

Metso Paperin Rautpohjan tehtaalla Jyväskylässä Metso ja ISS tekevät tiivistä yhteistyötä työturvallisuuden ja jätehuollon kehittämisessä.

Merkittävä osa ISS:n hoitamaa työtä Rautpohjan tehtaalla on ympäristöpalvelut, joihin kuuluu muun muassa vaarallisten aineiden ja yhdyskuntajätteiden jätehuolto. Energiajäte kerätään erikseen, mitä muualla Jyväskylän alueella ei juurikaan vielä tehdä.

– ISS on ollut mukana selvittämässä eri jätejakeiden hyötykäyttömahdollisuuksia, muun muassa mitkä jätejakeet soveltuvat energiakäyttöön ja mihin ne voidaan toimittaa eteenpäin, tehtaan turvallisuuspäällikkö Sini Peltola kertoo.

ISS vastaa myös lajittelumerkintöjen päivittämisestä jäteastioissa. Jätehuoltoa hoitavat työntekijät seuraavat jatkuvasti jätelajittelua. Jos lajittelu ei toimi, he välittävät siitä viestin Metsolle.

– ISS:n kautta saamme paljon jäteinfoa, muun muassa jäteraportteja, joiden avulla pystymme ohjaamaan toimintamme ja tekemään tarvittavat raportit ympäristöviranomaisille, Peltola lisää.

LÄHDE: ISSUE11

Ruokalista suunnitellaan huomioimaan ekologiset raaka-aineet ja valmistusmenetelmät.

Suosimme luomua ja lähiruokaa, suomalaisia WWF:n suosittelemia kaloja mieluummin kuin naudanlihaa ja perunaa mieluummin kuin riisiä. Lisäksi suosimme sydänmerkkituotteita.

Voimme vähentää energian kulutusta keittiössä käyttämällä laitteita oikein.

Ruoka valmistetaan lähellä ja sopivissa määrissä. Kuumaketju on taattu.

Tarjoiltava ruoka on laadukasta, turvallista, monipuolista ja ravitsemussuositukset täyttävää.

Se tarjoillaan oikeilta – ei kertakäyttöisiltä – astioilta.

Ohjaamme asiakasta annostelemaan ruokaa lautasmallin suositusten mukaisesti ja vain sen verran kuin hän jaksaa syödä...

... sekä erottelemaan jätteet.

Me huolehdimme siitä, että hävikki on mahdollisimman pieni ja että jätteet päätyvät oikeaan paikkaan.

Lue raportista lisää ruokailu-
palvelujen ympäristövastuusta
Case Ekokem

Ilmastoreilua ruokaa Ekokemillä

Ekokemin voimala-alueen henkilöstöravintolassa toteutetaan ilmastoreilun ruoan ohjelmaa eli ruokalistan antimet on valittu ilmastovaikutusten perusteella. Riisin sijaan suositaan kokonaisia ohrasuurimoita ja käytetään kotimaisia raaka-aineita ja sesonkituotteita, esimerkiksi perunaa, juureksia ja marjoja. Tuontikalojen tilalla käytetään särkeä ja lahnaa. Naudanlihan käyttöä on vähennetty suurten ilmastovaikutusten vuoksi. Liharuuissa suositaan siipikarjaa ja porsaanlihaa.

Ruoan hävikki on saatu pieneksi ja roskiin menevä osuus on minimaalinen. Asiakkaita ohjataan ottamaan ruokaa lautasmallin mukaisesti, jolloin ruoasta saa sopivassa suhteessa ravintoaineita ja energiaa.

Tärkeä paikka ympäristövastuun kannalta on jätteiden lajittelu. Henkilöstöravintolassa kaikki materiaali kierrätetään. Metalli-, pahvi-, paperi-, lasi- ja biojäte jaotellaan omiin jätejakeisiinsa. Ekokem on järjestänyt jäteastioiden tyhjentämisen, ja jäte päätyy laitoksen omiin prosesseihin hyötykäyttöön tai hävitettäväksi.

LÄHDE: ISSUE11

ISS:n turvallisuuspalveluilla on tuotannon­ohjaus­järjestelmä, jota käytetään resurssien optimoimiseen, suunnitteluun, ohjaukseen, seurantaan ja raportointiin. Järjestelmän avulla voidaan paitsi yksityiskohtaisesti raportoida kaikki suoritetut tehtävät asiakkaalle myös optimoida vartiointikohteiden ja tehtävien välisiä siirtymiä. Tämä tehostaa resurssien käyttöä, lyhentää palvelun vasteaikaa ja pienentää hiilijalanjälkeä.

Etävalvonta pienentää hiilidioksidipäästöjä ja asiakkaan kustannuksia, kun vartijaa ei tarvitse aina lähettää paikalle.

Jos ajoa kuitenkin tarvitaan, se tehdään vähäpäästöisillä ajoneuvoilla ja taloudellisella ajotavalla, tyhjäkäyntiä välttäen. Ajoreitit suunnitellaan etukäteen turhan ajon välttämiseksi.

Kiinteistössä vartija tarkastaa, että kaikki on varmasti kunnossa...

... ja voi vaihtaa loppuunpalaneen lampun, jotta huoltomiestä ei tarvitse lähettää sen takia paikalle.

Tällainen monipalveluratkaisu edellyttää yleensä toimeksiantoon sovittavaa omaa tai jaettua resursointia.

Ekologista ja tehokasta vartiointia

ISS:n turvallisuuspalveluiden kehittämä EkoTurva yhdistää turvatekniikan ja perinteisen vartioinnin tavalla, joka säästää sekä ympäristöä että kustannuksia. Turun Runosmäessä sijaitseva Skanska Rakennuskone Oy:n kalustokeskus kärsi pitkään kutsumattomista öisistä vieraista. Varkaita kiinnostivat nosturien sähkönsyöttökaapelit niiden sisältämän kuparin vuoksi.

ISS:n turvallisuuspalvelut tarjosi ratkaisuksi EkoTurvaa. Alueelle tuotiin kamerat liiketunnistimineen ja etäkuvavalvontaan liitettiin etäkuulutus. Sen avulla asiattomille kulkijoille tehdään jo valvomosta selväksi, että hänen puuhiaan tarkkaillaan. Häntä kehotetaan joko tunnistautumaan sovitusti tai poistumaan välittömästi alueelta.

- ISS Virtuaalivartija™ vähentää vartijoiden turhia ajoja ja siten myös hiilidioksidipäästöjä. Vartija ajaa paikalle vain tarvittaessa, ja ekologisuus on otettu huomioon myös ajoneuvohankinnoissa, kertoo tuotepäällikkö Tero Rantanen.

LÄHDE: ISSUE14

Meille sekä omien työntekijöidemme että asiakkaiden työterveyden ja -turvallisuuden takaaminen on erittäin tärkeää.

Hyvinvoivat työntekijät ovat tyytyväisempiä ja sitoutuneempia. Hyvällä turvallisuuskulttuurilla voimme minimoida hallitsemattomia turvallisuusriskejä sekä lisätä työmme tuottavuutta ja parantaa niin omaa kuin asiakkaittemme kilpailukykyä.

Lue raportista lisää työturvallisuudesta
ja työhyvinvoinnista

Näillä palveluratkaisuillamme vastaamme räätälöidysti asiakkaidemme tarpeisiin ja autamme heitä pääsemään vastuullisuustavoitteisiinsa.

Kun yhdessä huomioimme nämä vastuullisuusseikat se näkyy lopulta myös yrityksen kannattavuudessa.

Tutustu
yritysvastuuraporttiimme

Selaa
GRI-taulukkoa
Tulosta
oma raporttisi